Straż Miejska w Jeleniej Górze - ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra

Prewencja

Jedną z najbardziej istotnych form działalności Straży Miejskiej jest działalność prewencyjna. Jej szeroki zakres obejmuje między innymi działalność profilaktyczno-prewencyjna, którą funkcjonariusze jeleniogórskiej Straży Miejskiej realizują we wszystkich placówkach oświatowych Jeleniej Góry.

Funkcjonariusze SM pozostają w stałym kontakcie ze szkolnymi pedagogami. Współpraca ta polega na wzajemnym przekazywaniu sobie informacji dotyczących patologicznych zjawisk, jakie powstają na terenach szkół, próbach zlokalizowania ich przyczyn oraz możliwościach ich usunięcia. Strażnicy zwracają również uwagę na dzieci i niepełnoletnią młodzież, które przebywają na terenie miasta w godzinach, które sugerowałyby czas szkolnej nauki. W tenże sposób "przyłapano" na wagarach już wielu uczniów. O ucieczkach z lekcji poinformowano szkoły.

Strażnicy prowadzą zajęcia profilaktyczno – prewencyjne oraz zajęcia tematyczne, latem przygotowują dzieci do bezpiecznego spędzenia wakacji, przed feriami zimowymi przypominają zasady bezpiecznej zabawy na śniegu, wiosną mówią o zagrożeniach związanych z wypalaniem traw itd.

Celem prowadzonych prelekcji jest:

 • Uświadomienie o zagrożeniach występujących zarówno w szkole jak i poza nią.
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.
 • Przedstawienie odpowiedzialności karnej za niektóre wykroczenia.
 • Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom na terenie szkoły.

Ograniczenie skali zjawisk i zachowań szczególnie dzieci i młodzieży, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

 

Tematyka zajęć jest dostosowana do wieku słuchaczy, odbywają się one w blokach tematycznych:

 • Bezpieczna droga do szkoły, do przedszkola.
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 • Bezpieczny rowerzysta (karta rowerowa).
 • Bezpieczne wakacje.
 • Płytka wyobraźnia to kalectwo.
 • Bezpieczne ferie zimowe.
 • Bezpieczna w szkole i domu (zachowanie).
 • Uwaga zły pies, zachowanie wobec zwierząt.
 • Obcy wokół nas (zasada ograniczonego zaufania wobec obcych).
 • Ekologia (segregacja odpadów, czyste powietrze, spalanie odpadów).
 • Zagrożenia w sieci - cyberprzemoc (internet, telefon komórkowy).
 • Bądź świadomy – odpowiedzialność karna nieletnich za popełniane wykroczenia.
 • Stop przemocy – Agresja rówieśnicza (sprawcy i ich ofiary).
 • Uzależnienia (narkotyki, tytoń, alkohol, dopalacze). Bądź sobą nie pij alkoholu.
 • Straż Miejska – rola i działania w mieście (zapoznanie uczniów z zakresem działań Straży Miejskiej oraz jej uprawnień, zadań i obowiązków na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa w mieście.

Zajęcia w szkołach prowadzą strażnicy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą.

Staramy się aktualizować tematy, dostosowując je do potrzeb szkół, w których prowadzone są zajęcia. Dodatkowo prowadzimy szereg konkursów i festynów.

 

Prowadzimy również zajęcia profilaktyczno – prewencyjne dla dorosłych mieszkańców naszego miasta, które realizowane są cyklicznie bądź na prośbę klubów seniora, domów dziennego pobyty, rad osiedli i innych instytucji samorządowych. 

 • Bezpieczny Senior.
 • Pomoc sąsiedzka. 
 • Czyste powietrze-Spalanie odpadów.
 • Czy chciałbyś być na moim miejscu (dot. karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością).
 • Ładnie mieszkać.

 

Chcąca zgłosić potrzebę przeprowadzenia zajęć edukacyjnych prosimy o zwracanie się drogą pisemną do Straży Miejskiej w Jeleniej Górze ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra, bądź  e-mail: komendantsm@jeleniagora.pl. Prosimy o podanie osoby do kontaktu.

Straż Miejska w Jeleniej Górze

Armii Krajowej 19

50-500 Jelenia Góra

75 7525162, 75 7647145
75
7647146

Godziny pracy Straży Miejskiej

Poniedziałek - Niedziela:

Całodobowo


Zostańmy w kontakcie