Straż Miejska w Jeleniej Górze - ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra

Prewencja

Jedną z najbardziej istotnych form działalności Straży Miejskiej jest działalność prewencyjna. Jej szeroki zakres obejmuje między innymi działalność dydaktyczno - wychowawczą, którą funkcjonariusze jeleniogórskiej Straży Miejskiej realizują we wszystkich szkołach podstawowych Jeleniej Góry.

Funkcjonariusze SM pozostają w stałym kontakcie ze szkolnymi pedagogami. Współpraca ta polega na wzajemnym przekazywaniu sobie informacji dotyczących patologicznych zjawisk, jakie powstają na terenach szkół, próbach zlokalizowania ich przyczyn oraz możliwościach ich usunięcia. Strażnicy zwracają również uwagę na dzieci i niepełnoletnią młodzież, które przebywają na terenie miasta w godzinach, które sugerowałyby czas szkolnej nauki. W tenże sposób "przyłapano" na wagarach już wielu uczniów. O ucieczkach z lekcji poinformowano szkoły.

Corocznie również wytypowani funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzą na terenach szkół zajęcia lekcyjne o charakterze prelekcyjnym. Program tychże zajęć współgra ze zorganizowanym przez Komendę Stołecznej Policji w Warszawie prewencyjnym programem "Bezpieczne miasto". Funkcjonariusze jeleniogórskiej Straży Miejskiej prowadzą cykle dydaktycznych wykładów we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy. Podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą omawiane są tak istotne problemy jak bójki i wymuszenia na terenach szkół, spożywanie alkoholu i zażywanie narkotyków oraz konsekwencje z tego wynikające, najczęstsze wykroczenia popełniane przez nieletnich, a także wiele innych, istotnych w życiu młodego człowieka spraw. Podczas prowadzonych prelekcji wykorzystywane są materiały dydaktyczno - szkoleniowe PWN-u, MONAR-u, PCK, MOPS-u oraz Policji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili działania prewencyjne o powyższym, szkoleniowym charakterze wśród ośmiu tysięcy dzieci z jeleniogórskich szkół. Działania te spotkały się z dużym uznaniem i aprobatą ze strony zarówno dzieci, młodzieży, szkolnych pedagogów, wychowawców i dyrektorów, jak i ze strony miejskich władz, a szczególnie Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych Rady Miasta Jeleniej Góry oraz, nawet, z uznaniem ze strony pani Barbary Labudy, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, która podziękowała jeleniogórskiej Straży Miejskiej za prowadzone pedagogiczne działania specjalnym listem.

WAŻNE LINKI

Straż Miejska w Jeleniej Górze

Armii Krajowej 19

50-500 Jelenia Góra

75 7525162, 75 7647145
75
7647146

Godziny pracy Straży Miejskiej

Poniedziałek - Niedziela:

Całodobowo


Zostańmy w kontakcie