Straż Miejska w Jeleniej Górze - ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra

Dla osób z dysfunkcjami słuchu

Zgodnie z treścią art. 9 ust.1 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz.1243) informuje się, że w siedzibie Straży Miejskiej w Jeleniej Górze dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się osób niesłyszących lub słabosłyszących w postaci:

- poczty elektronicznej na adres: komendantsm@jeleniagora.pl,

- przesyłania informacji faxem na nr: 75 7647146 ,

- korespondencji pisemnej na adres: Straż Miejska ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra,

- telefonu alarmowego: 986 (za pośrednictwem opiekuna).

1614495038906

 

Osobom z dysfunkcją organów mowy i słuchu w celu zapewnienia bezpośredniego kontaktu z organami i pracownikami Straży Miejskiej w Jeleniej Górze zapewnia się możliwość skorzystania z usługi przeszkolonego w charakterze tłumacza języka migowego w systemie:

- PJM (polski język migowy),

- SJM (system językowo-migowy).

W celu skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, osoba zainteresowana powinna zgłosić za pomocą dostępnych środków komunikacji chęć skorzystania z takiej pomocy, z wyprzedzeniem przynajmniej 3 dni roboczych przed spotkaniem, wskazując jednocześnie rodzaj sprawy oraz system języka migowego (PJM, SJM).

Straż Miejska w Jeleniej Górze

Armii Krajowej 19

50-500 Jelenia Góra

75 7525162, 75 7647145
75
7647146

Godziny pracy Straży Miejskiej

Poniedziałek - Niedziela:

Całodobowo


Zostańmy w kontakcie