Straż Miejska w Jeleniej Górze - ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra

Bezpieczeństwo

KOALICJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

Wysoki poziom przestrzegania prawa i porządku publicznego sprzyja działalności gospodarczej oraz tworzy dobry klimat współpracy międzyinstytucjonalnej. Dlatego też działania poprawiające stan bezpieczeństwa i porządku mogą stanowić płaszczyznę wspólnych przedsięwzięć, różnych instytucji, zarówno tych, które statutowo są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek, jak i tych, które realizują swoją misję działając w sferze komercyjnej.

Postawą realizacji programu „Koalicja na rzecz bezpieczeństwa” jest pozyskanie sprzymierzeńców współdziałających z instytucjami Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej w sprawie przeprowadzenia wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście. Koalicjant poprzez kontaktowanie się z instytucją pilotującą realizację programu definiuje grupę problemów, które dotyczą sferę jego działalności z zakresu przestrzegania porządku i bezpieczeństwa. Ustalone są też tematy współpracy.

Program „Koalicja na rzecz bezpieczeństwa" spełnia funkcję mikroprogramu, czyli takiego, w skład którego wchodzi suma poszczególnych przedsięwzięć mających cechy jednorazowych lub powtarzających się programów autonomicznych.

CEL PROGRAMU

Głównym celem realizacji programu jest pozyskanie zainteresowanych koalicjantów stanem porządku publicznego i bezpieczeństwem.

Współuczestnictwo w działaniach prewencyjnych prowadzi do podniesienia stanu wiedzy uczestników programu o problemach z zakresu nieprzestrzegania prawa. Daje także możliwość współdziałania koalicjantów ze służbami, które statutowo realizują działania prewencyjne na co dzień.

Głównym celem koalicjanta jest promocja firmy lub instytucji jako podmiotu prowadzącego działania marketingowe zorientowane nie tyle na produkt swojej działalności, co na kreowanie własnego wizerunku. Powyższy sposób definiowania celów realizacji programu „Koalicja na rzecz bezpieczeństwa” łączy interesy instytucji realizujących program (Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna) oraz Koalicjantów.

 

Straż Miejska w Jeleniej Górze

Armii Krajowej 19

50-500 Jelenia Góra

75 7525162, 75 7647145
75
7647146

Godziny pracy Straży Miejskiej

Poniedziałek - Niedziela:

Całodobowo


Zostańmy w kontakcie