Straż Miejska w Jeleniej Górze - ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra

Bezpieczeństwo

KOALICJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

Wysoki poziom przestrzegania prawa i porządku publicznego sprzyja działalności gospodarczej oraz tworzy dobry klimat współpracy międzyinstytucjonalnej. Dlatego też działania poprawiające stan bezpieczeństwa i porządku mogą stanowić płaszczyznę wspólnych przedsięwzięć, różnych instytucji, zarówno tych, które statutowo są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek, jak i tych, które realizują swoją misję działając w sferze komercyjnej.

Postawą realizacji programu „Koalicja na rzecz bezpieczeństwa” jest pozyskanie sprzymierzeńców współdziałających z instytucjami Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej w sprawie przeprowadzenia wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście. Koalicjant poprzez kontaktowanie się z instytucją pilotującą realizację programu definiuje grupę problemów, które dotyczą sferę jego działalności z zakresu przestrzegania porządku i bezpieczeństwa. Ustalone są też tematy współpracy.

Program „Koalicja na rzecz bezpieczeństwa" spełnia funkcję mikroprogramu, czyli takiego, w skład którego wchodzi suma poszczególnych przedsięwzięć mających cechy jednorazowych lub powtarzających się programów autonomicznych.

CEL PROGRAMU

Głównym celem realizacji programu jest pozyskanie zainteresowanych koalicjantów stanem porządku publicznego i bezpieczeństwem.

Współuczestnictwo w działaniach prewencyjnych prowadzi do podniesienia stanu wiedzy uczestników programu o problemach z zakresu nieprzestrzegania prawa. Daje także możliwość współdziałania koalicjantów ze służbami, które statutowo realizują działania prewencyjne na co dzień.

Głównym celem koalicjanta jest promocja firmy lub instytucji jako podmiotu prowadzącego działania marketingowe zorientowane nie tyle na produkt swojej działalności, co na kreowanie własnego wizerunku. Powyższy sposób definiowania celów realizacji programu „Koalicja na rzecz bezpieczeństwa” łączy interesy instytucji realizujących program (Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna) oraz Koalicjantów.

Bezpieczne Nasze Dziecko

W dniach od 20.09 do 24.09 odbywał się w na terenie Jeleniej Góry największy konkurs bezpieczeństwa pod hasłem "Bezpieczne Nasze Dziecko". Konkurs był zorganizowany przez Jeleniogórską Straż Miejską przy współ organizacji Komendy Miejskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. W konkursie tym uczestniczyły klasy I - VI z Jeleniogórskich Szkół Podstawowych i klasy I - III z Gimnazjów oraz Szkoły z Jeżowa Sudeckiego, Czernicy, Łomnicy, Mysłakowic, Piechowic.

Konkurs z uwagi na dużą liczbę startujących uczestników odbywał się w Szkołach z podzieleniem na klasy.
Szkole Podstawowej nr 8 przy ulicy Paderewskiego - klasy I - III,
Szkole Podstawowej nr 6 przy ulicy Cieplickiej - klasy I - III,
Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Morcinka - klasy IV - VI,
Szkole Podstawowej nr 7 przy ulicy 1 Maja - klasy IV - VI,
Gimnazjum przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych - klasy I - III.

Ogólnie w konkursie uczestniczyło 700 uczniów.
Drużyny były pięcioosobowe i reprezentowały Szkoły Podstawowe:

Szkołę Podstawową nr 2
Szkołę Podstawową nr 3
Szkołę Podstawową nr 5
Szkołę Podstawową nr 6
Szkołę Podstawową nr 7
Szkołę Podstawową nr 8
Szkołę Podstawową nr 10
Szkołę Podstawową nr 11
Szkołę Podstawową nr 13
Szkołę Podstawową nr 15
Szkołę Społeczną
Zespół Szkół i Placówek
Szkołę Podstawową w Czernicy
Szkołę Podstawową w Jeżowie Sudeckim
Szkołę Podstawową w Łomnicy
Szkołę Podstawową w Mysłakowicach
Szkołę Podstawową w Piechowicach

Reprezentacje Szkół Gimnazjalnych:

Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych
Gimnazjum przy Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych
Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym
Gimnazjum przy Zespole Szkół i Placówek
Gimnazjum w Jeżowie Sudeckim
Gimnazjum w Piechowicach
Gimnazjum w Mysłakowicach
Gimnazjum Społeczne
Gimnazjum w Łomnicy

Rywalizacja w poszczególnych szkołach odbywała się między poziomami nauki. Konkurs obejmował konkurencje:
Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie,
Konkurs wiedzy o znakach drogowych,
Konkurs zwijania węża strażackiego,
Konkurs w miasteczku ruchu drogowego.

Patronat nad Konkursem objął:
Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Pan Dr Józef Kusiak.

Komenda Straży Miejskiej oraz Komendy Policji i Straży Pożarnej pragną serdeczne podziękować wszystkim uczestnikom konkursu za wzorową postawę w czasie trwania konkursów oraz osiągnięte wyniki.

A szczególne podziękowania składamy Dyrekcjom Szkół w których odbywały się konkursy z uwagi na trud jaki wniosły w przygotowania organizacyjne.

Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim firmą które pomogły przy organizacji tego tak dużego przedsięwzięcia za przekazanie nagród bo przecież każdy uczestnik konkursu uczestnicząc w takim wydarzeniu chce otrzymać za swój trud nagrodę.

WAŻNE LINKI

Straż Miejska w Jeleniej Górze

Armii Krajowej 19

50-500 Jelenia Góra

75 7525162, 75 7647145
75
7647146

Godziny pracy Straży Miejskiej

Poniedziałek - Niedziela:

Całodobowo


Zostańmy w kontakcie