Straż Miejska w Jeleniej Górze - ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra

Skargi

Sposoby zgłaszania skarg


Skargi dotyczące pracy strażników oraz funkcjonowania Straży Miejskiej w Jeleniej Górze można składać osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną i mailową.

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej w Jeleniej Górze za pomocą poczty elektronicznej korespondencji mającej cechy skargi, jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy. Korespondencja, nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

W sprawie skargi i wniosków Komendant Straży Miejskiej przyjmuje: 
w każdy wtorek w godzinach: 14:00-16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 757525162, w siedzibie Straży Miejskiej w Jeleniej Górze ul. Armii Krajowej 19.

Skargi pisemne można kierować pod adres:
Straż Miejska w Jeleniej Górze
Ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra

Skargi można zgłaszać drogą elektroniczną: komendantsm@jeleniagora.pl

Straż Miejska w Jeleniej Górze

Armii Krajowej 19

50-500 Jelenia Góra

75 7525162, 75 7647145
75
7647146

Godziny pracy Straży Miejskiej

Poniedziałek - Niedziela:

Całodobowo


Zostańmy w kontakcie