Straż Miejska w Jeleniej Górze - ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra

 

========================================================================================

 1633931301791 — kopia-2     1b  

 

Data: 09-03-2023 Autor: Rzecznik SM

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego. Jelenia Góra objęta strefą zakażenia ptasią grypą.

Data: 06-03-2023 Autor: Rzecznik SM

Szczepienie psów przeciw wściekliźnie jest obowiązkowe!

Data: 01-03-2023 Autor: Rzecznik SM

Zmiana organizacji ruchu na 1-go Maja w rejonie PKP.

Strony  1  z  2  > >>

Aktualności

Dec 12, 2022

Zimowe obowiązki

Zima, śnieg, lód, sople, nawisy śnieżne – przypominamy o obowiązkach właścicieli i zarządców nieruchomości.

W związku ze zmieniającą się aurą i opadami śniegu, Straż Miejska w Jeleniej Górze przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku utrzymania należytego stanu chodnika przylegającego do nieruchomości, oczyszczenie go ze śniegu, błota, lodu.

Do obowiązków należy również usuwanie sopli i nawisów śnieżnych w miejscach, gdzie stwarzają one zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego.

Przypomnijmy!

Obowiązek utrzymania w czystości, przylegających do posesji chodników, spoczywa na właścicielach nieruchomości i wynika on wprost z ustawy.

Za chodnik ustawa uznaje wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Nie ma więc znaczenia, czy teren, na którym usytuowany jest chodnik, należy do właściciela nieruchomości czy też nie.

Poważnym zagrożeniem dla pieszych i pojazdów są spadające z budynków sople i nawisy śnieżne. Również przy tego typu zaniedbaniach właściciel lub zarządca nieruchomości może spodziewać się wizyty strażników.

Dodatkowo, gdy dojdzie do wypadku poszkodowany może domagać się odszkodowania na drodze sądowej.

Podstawa prawna:

  • Art. 5 pkt. 4  USTAWY z dnia 13 września 1996 r. "O utrzymaniu czystości i porządku w gminach".

https://www.lexlege.pl/ustawa-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach/art-5/

 

  • "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jelenia Góra" - przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 129/XIX/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku. Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2008 roku.

http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6795,idmp,2722,r,r

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt ze Strażą Miejską pod numerem tel. 986.

 

Przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości, iż niedopełnienie opisywanych obowiązków może zakończyć się postępowaniem mandatowym lub wnioskiem do sądu o ukaranie.

Autor: Rzecznik SM

AKCJE I INICJATYWY

Statystyki

1536
zgłoszeń do straży miejskiej

3095
ilość interwencji

147+ 77
ilość interwencji porządkowych

+ kontrole palenisk

WAŻNE LINKI

Holowanie

CZYTAJ WIĘCEJ

Zółta kartka

CZYTAJ WIĘCEJ

Blokada

CZYTAJ WIĘCEJ

Straż Miejska w Jeleniej Górze

Armii Krajowej 19

50-500 Jelenia Góra

75 7525162, 75 7647145
75
7647146

Godziny pracy Straży Miejskiej

Poniedziałek - Niedziela:

Całodobowo


Zostańmy w kontakcie