Straż Miejska w Jeleniej Górze - ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra

Dla mieszkańców

Jesteś: Dla mieszkańców
Mar 17, 2022

Informacja o nadawaniu numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

Aby uzyskać numer PESEL należy:

- wypełnić wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie literami alfabetu łacińskiego,

- dołączyć fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany (spełniająca wymagania dla zdjęcia do polskiego dowodu osobistego),

- przełożyć dokument ukraiński potwierdzający tożsamość osoby.

Wniosek, składa się osobiście w postaci papierowej.

W imieniu osoby małoletniej wniosek składa: jedno z rodziców, opiekun prawny, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12 roku życia to nie musi być one obecne przy składaniu wniosku, jeżeli ma jakikolwiek dokument. Jeśli przekroczyło granicę bez dokumentów to obecność jest obowiązkowa.

Od osób powyżej 12 roku życia pobierane są odciski palców oraz wzór podpisu.

Numer PESEL będzie nadawany obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy (przekroczyli wyłącznie granicę Ukraina-Polska), w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

Wniosek: http://jeleniagora.pl/sites/default/files/UKR%20Wniosek%20o%20nadanie%20numeru%20PESEL%20wersja%20z%20MC%20z%2016.03.pdf

================================================================================

* ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ *

Щоб отримати номер PESEL:

- заповнити заявку на номер PESEL у зв'язку з конфліктом в Україні з літерами латинського алфавіту,

- прикріпити фотографію особи, якій видається номер PESEL (відповідає вимогам до фотографії для ID-картки поляка),

- розмістити український документ, що підтверджує особу.

Заява подається особисто на паперових носіях.

Від імені неповнолітнього заяву подають: один із батьків, законний опікун, працівник пробації, тимчасовий опікун, призначений судом. Якщо заява стосується дитини віком до 12 років, вона не повинна бути присутнім при подачі заяви, якщо у неї є якийсь документ. Якщо він перетнув кордон без документів, його присутність обов’язкова.

 

Відбитки пальців та зразок підпису беруть у осіб старше 12 років.

Номер PESEL буде присвоєно громадянам України, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України (тільки перетнули українсько-польський кордон) у період з 24 лютого 2022 року.

Заява: http://jeleniagora.pl/sites/default/files/UKR%20Wniosek%20o%20nadanie%20numeru%20PESEL%20wersja%20z%20MC%20z%2016.03.pdf

Źródło: Strona Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Autor: Rzecznik SM

WAŻNE LINKI

Straż Miejska w Jeleniej Górze

Armii Krajowej 19

50-500 Jelenia Góra

75 7525162, 75 7647145
75
7647146

Godziny pracy Straży Miejskiej

Poniedziałek - Niedziela:

Całodobowo


Zostańmy w kontakcie