Straż Miejska w Jeleniej Górze - ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra

Dla mieszkańców

Jesteś: Dla mieszkańców
Apr 21, 2022

Sezon rowerowy 2022

Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego przypominamy przepisy obowiązujące rowerzystów.

"Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych" - czytamy. Zapis ten nie dotyczy osób do 10 roku życia, które mogą poruszać się po ścieżkach lub chodnikach wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.

Aby poruszać się rowerem po drogach publicznych musimy być pełnoletni i posiadać przy sobie dowód osobisty. A jeśli nie mamy ukończonego 18 roku życia, powinniśmy zdobyć uprawnienia na rower, czyli zdać egzamin na kartę rowerową (minimum ukończone 10 lat), albo uzyskać uprawnienia na prowadzenie pojazdów kat. B1 (minimum ukończone 16 lat).

 

Wyposażenie roweru

Każdy rower, który porusza się po drogach, czy ścieżkach rowerowych musi być obowiązkowo wyposażony w niezbędne wyposażenie gwarantujące bezpieczeństwo.

Musi posiadać:

 • co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące ciągłym, lub migającym światłem;
 • co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej;
 • co najmniej jedno światło tylne świecące ciągłym lub migającym światłem;
 • co najmniej jeden sprawny hamulec;
 • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;
 • kierunkowskazy - w sytuacji, kiedy konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu ręką.

Podczas jazdy rowerem w ciągu dnia obowiązkowe są odblaski, odpowiednio białe z przodu oraz czerwone z tyłu roweru. W tym przypadku światła tzw. pozycyjne nie są konieczne.

                                              Rower wyposażenie1

Powyższe jest zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: DzU z 2016r, poz. 2022). Rozporządzenie zostało wydane na mocy delegacji zawartej w ustawie – prawo o ruchu drogowym.

 

Jazda rowerem

Rowerzysta ma obowiązek poruszać się po drodze rowerowej lub ścieżce dla pieszych i rowerzystów. Jeśli kierunek, w którym chce jechać rowerzysta, nie obejmuje ścieżki rowerowej, to w takim przypadku wymagane jest korzystanie z jezdni.

Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych w przypadku kiedy:

 • opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem,
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
 • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła).

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

 

Dziecko na rowerze 

Dzieci poniżej 10-tego roku życia mogą poruszać się na rowerze jedynie pod opieką osoby dorosłej.

Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. Dozwolone jest przewożenie dziecka w przyczepie rowerowej.

Przewozić dziecko na rowerze lub w przyczepie rowerowej może tylko osoba, która ukończyła 17 lat.

 

Przejście dla pieszych

Zbliżając się do przejścia dla pieszych rowerzysta jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Podobnie jak inni kierujący, rowerzysta ma zakaz: 

 • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
 • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych.

Rowerzysta obowiązany jest przestrzegać następujących zakazów:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, (dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego),
 • "czepiania się" pojazdów,
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
 • kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami,

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (tekst jednolity: DzU z 2016r, poz. 2022)

Autor: Rzecznik SM

WAŻNE LINKI

Straż Miejska w Jeleniej Górze

Armii Krajowej 19

50-500 Jelenia Góra

75 7525162, 75 7647145
75
7647146

Godziny pracy Straży Miejskiej

Poniedziałek - Niedziela:

Całodobowo


Zostańmy w kontakcie