Straż Miejska w Jeleniej Górze - ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra

Dla mieszkańców

Jesteś: Dla mieszkańców
May 2, 2022

Hulajnogi elektryczne - jak jeździć?

Co powinniśmy wiedzieć, by bezpiecznie i zgodnie z prawem poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach.

                                                                                 1621490550601

Hulajnoga elektryczna, to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Uwaga! Hulajnoga elektryczna z siedzeniem nie jest pojazdem dopuszczonym do użytkowania w ruchu drogowym na terenie Polski. Kierujący hulajnogą elektryczną z siedziskiem musi pamiętać o tym, że korzystanie z niej na drodze publicznej, w strefie zamieszkania i w strefie ruchu, to w świetle prawa prowadzenie pojazdu pomimo braku dopuszczenia go do ruchu. Jest to wykroczenie, z którym wiąże się konkretna kara – nagana albo kara grzywny do 1500 złotych.

Hulajnogi, które pojawiły się w sprzedaży po 31 grudnia 2021 roku muszą spełniać podstawowe wymagania, by móc z nich korzystać w ruchu drogowym.

Oto najważniejsze z nich:

 • Szerokość hulajnogi elektrycznej: maksymalnie 0,9m.
 • Masa własna hulajnogi elektrycznej nie może przekroczyć 30 kg.
 • Oświetlenie obowiązkowe: światło z przodu (co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej), światło z tyłu (co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt, co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej), światło z boku (co najmniej jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach).
 • Co najmniej jeden działający hamulec.
 • Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
 • Numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację hulajnogi elektrycznej, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym.
 • Podpórka lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie hulajnogi elektrycznej na podłożu.

 

Hulajnoga elektryczna, a przepisy drogowe.

 • W hulajnodze elektrycznej i urządzeniu transportu osobistego konstrukcja ogranicza rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewnia możliwość skutecznego hamowania.
 • Hulajnogą elektryczną poruszamy się po ścieżce rowerowej. Jako że w Polsce obowiązuje zasada ruchu prawostronnego, trzymamy się jej prawej krawędzi. A gdy w danym miejscu nie ma ścieżki rowerowej, to można skorzystać z jezdni, o ile obowiązujące na niej ograniczenie prędkości nie jest wyższe niż 30 kilometrów na godzinę.
 • Jeśli w danym miejscu nie ma ścieżki rowerowej, a limit prędkości na jezdni wynosi 50 kilometrów albo więcej. To wtedy poruszamy chodnikiem, pamiętając jednak o tym, że obowiązują na nim dwie główne zasady.

to pieszy ma pierwszeństwo i należy mu ustąpić miejsca, jeśli sytuacja tego wymaga,

 1.  na chodniku należy poruszać się z prędkością dostosowaną do ruchu pieszych.
   

Niestety, ustawodawca nie precyzuje, o jakiej dokładnie prędkości mowa. Na ogół piesi poruszają się z prędkością około 5 kilometrów na godzinę, jednak mając na uwadze, że to oni mają pierwszeństwo na chodniku, w wielu sytuacjach trzeba zwolnić.

 

Hulajnoga elektryczna – wymagane uprawnienia.

 • Dziecko w wieku 9 lat nie może poruszać się na takim pojeździe w ruchu drogowym. Dziecko, które nie ukończyło 10 lat może jeździć na hulajnodze elektrycznej wyłącznie w strefie zamieszkania, pod nadzorem osoby dorosłej.
 • Po ukończeniu 10 roku życia, można poruszać się na hulajnodze elektrycznej po drogach publicznych, pod warunkiem nabycia stosownych uprawnień, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 i T.
 • Osoby, które ukończyły 18 rok życia nie muszą posiadać wyżej wymienionych uprawnień, nie jest wymagane.

 

Jak parkować hulajnogę elektryczną?

Po dotarciu do miejsca docelowego dobrze jest zabezpieczyć pojazd tak, by nic mu się nie stało, a przy okazji nie przeszkadzał innym uczestnikom ruchu drogowego. O ile w przypadku hulajnóg stanowiących własność prywatną użytkownika nie ma większego problemu – wystarczy ją złożyć i zabrać ze sobą, tak w przypadku urządzeń pochodzących z wypożyczalni trzeba bacznie zwrócić uwagę na to, gdzie zostawiamy pojazd.

Podstawowym miejscem, w którym powinno się pozostawiać hulajnogi, jest miejsce przeznaczone do tego celu – na przykład wskazane na chodniku, w pobliżu stacji ładowania, przy budynku itp. Jeżeli w najbliższej okolicy nie ma takiego punktu, hulajnogę elektryczną można pozostawić na chodniku. Należy jednak pamiętać o tym, by zaparkować ją równolegle do jego zewnętrznej krawędzi, w taki sposób, by zajmowała możliwie jak najmniej miejsca.

 

Należy bezwzględnie pamiętać o tym, że koszt usunięcia hulajnogi pozostawionej w niewłaściwym miejscu ponosi użytkownik. Mowa tu o kwocie 123 złote za usunięcie przeszkody oraz po 23 złote za każdą, kolejną dobę przechowywania.

                                                                         Hulajnoga parkowanie    

 

Za co kierujący hulajnogą może dostać mandat?

W przypadku hulajnog elektrycznych, katalog przewinień, za które można otrzymać mandat, został znacząco rozbudowany z dniem 1 stycznia 2022 roku. Wtedy to, wraz z wejściem w życie zaostrzonego taryfikatora, pojawiło się szereg wykroczeń, za które przewidziane są mandaty od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

 • Naruszenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – 100 złotych.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych – 100 złotych.
 • Nieopuszczenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku  – 100 złotych.
 • Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu – 50 złotych.
 • Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach – 50 złotych.
 • Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów – 100 złotych.
 • Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych – 200 złotych.
 • Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystającego z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów i pieszych, obowiązku poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, nieutrudniania ruchu pieszemu – 300 złotych.

Oczywiście, jadąc hulajnogą elektryczną należy również przestrzegać pozostałych przepisów, odnoszących się do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości (20 km/h) można otrzymać mandat nawet do 500 złotych. Obowiązują również kary dotyczące prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne, w tym za jazdę bez uprawnień i po spożyciu alkoholu.

Jadąc hulajnogą elektryczną należy kierować się zdrowym rozsądkiem i dbałością o bezpieczeństwo własne oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Życzymy wszystkim kierującym hulajnogami, by korzystanie z nich było wyłącznie przyjemnością. Szerokiej drogi!

 

Autor: Rzecznik SM

WAŻNE LINKI

Straż Miejska w Jeleniej Górze

Armii Krajowej 19

50-500 Jelenia Góra

75 7525162, 75 7647145
75
7647146

Godziny pracy Straży Miejskiej

Poniedziałek - Niedziela:

Całodobowo


Zostańmy w kontakcie